O Vedic Art

Všetko to začalo, založením metódy umelcom Curtom Källmanom vo Švédsku….

 

ODKIAĽ JE VEDIC ARTZakladateľ Vedic Art, vynikajúcci umelec Curt Källman (1938-2010).

Metóda Vedic Art® bola vytvorená Curtom Källmanom a je modernou metódou pre umelecký a osobný rozvoj. Názov Vedic Art je odvodený zo starých védskych písiem z Indie. Veda znamená poznanie či múdrosť.

V mnohotisícročnej tradícii védskeho poznania existujú princípy pre všetky tvorivé oblasti, vrátane umenia. V roku 1974 dostal Curt Källman týchto 17 princípov od Maharishiho Mahesha Yogiho, indického majstra, ktorý štrukturoval védske znalosti vo všetkých oblastiach tak, aby nám vyhovovali v našej modernej dobe. Curtovi dal za úlohu položiť základy úplne nového umeleckého vzdelávania pre 21. storočie.  Vedic Art je dnes etablovaný v severských krajinách, niekoľkých európskych krajinách, Indii a USA. Po Curtovej smrti v roku 2010, pokračuje v jeho práci syn Johannes Källman.

 

17 PRINCÍPOV PRE UMENIE A ŽIVOT – jedinečná metóda Curta Källmana

Vedic Art je 17-krokový plán, v ktorom zažijete ako proces tvorby, tak aj proces (ešte) hlbšieho sebapoznania.

17 princípov Vedic Art je kľúčom k tvorbe obrazu a sebaobjaveniu. Nie sú to obyčajné pravidlá alebo maliarske techniky, ale hlboké pravdy, ktoré vám pomôžu pochopiť seba a tvorivý proces. Každý z týchto princípov je ako smerovka, ktorá ukazuje smer a pomáha nájsť cestu do vnútorného sveta.

Princípy tvoria spolu s tvorivými cvičeniami jadro metódy.

 

KREATÍVNE DOBRODRUŽSTVO

Tvorivé aktivity/cvičenia „otvárajú vnútorné videnie“ a riadia sa 17 princípmi. Kreatívne aktivity voľne navrhol Curt Källman s inšpiráciou tradície tradičného a moderného západného umenia od renesancie a ďalej, sú rozvinuté alebo prispôsobené so zameraním na umeleckú slobodu, tvorivý proces a ľudský život.

Curt Källman o umení: “Ak budete pozorne počúvať – ​​umenie je jazyk ticha – môžete počuť, ako vám hviezdy šepkajú o vašej ceste a úlohe vo veľkej kozmickej dráme. Zaplávajte si v oceáne celistvosti, kde je tvorivá sila nekonečná.“

Vo Vedic Art nemaľujete zvonku, ale pristupujete k vlastnému spôsobu vyjadrenia zvnútra. Umožniť tvoreniu, aby sa dialo samo, úplne prirodzene a ľahko, zvnútra von. Aj keď ste ešte nikdy nedržali štetec, hneď od začiatku môžete akékoľvek nároky vypustiť z hlavy a pokračovať vo svojom vlastnom kreatívnom procese.

 

JEDINEČNÝ PRÍSTUP CURT KÄLLMANA

Umelecká sloboda, tvorivý proces, integrita a spojenie medzi tvorivým procesom, životom a osobným rozvojom sú súčasťou podstaty Vedic Art.

V našej spoločnosti máme tendenciu myslieť si, že musíme niečo dosiahnuť, že sa napríklad musíme naučiť maliarske techniky, a že musíme trénovať dlho, dlho, kým nám vôbec napadne začať s „ozajstnou“ tvorbou. Zabudnite na to všetko – zabudnite na všetky staré veci, ktoré boli, teraz môžete začať tvoriť hneď. Nie je to o technike, ale o vízii. Váš vlastný spôsob videnia. Váš osobný prejav. Umenie a život sú tak neuveriteľne úzko prepojené, že je nemožné ich oddeliť. Život si vytvárate zo svojho vnútra – vlastným jedinečným spôsobom. Zásady vám budú pomocníkom na ceste k nájdeniu vlastného výrazu. Vytváranie nového umenia zvnútra, “umenia žiť”.

 

UMENIE A ŽIVOT

Počas kurzov dostanete nástroje na preskúmanie vášho kreatívneho vyjadrenia. Počas tvorby nadobudnete pocit, že vy sami sa rozvíjate popri maľbe, a že zažívate hlbší pocit jednoty medzi vami a vaším umením. Vedic Art sa stáva hlboko osobným stretnutím medzi tvorcom a výtvorom. Princípy sú prirovnávané k mape alebo kompasu pre vašu osobnú tvorivú cestu.

Vedic Art vychádza zo skutočnosti, že každý človek má od narodenia v sebe veľkú tvorivú silu a vedomosti.  Maľba je spôsob, ako rozvinúť túto vnútornú silu a vedomosti, aby ste ich mohli využiť vo svojich výtvoroch a vo svojom živote. Je to o procese a nie o výsledku.

 

TVORTE MIMO MYSEĽ A INTELEKT

Umelci odjakživa túžili po vyjadrení vlastnej individuality a po vyjadrení vlastnej vnútornej pravdy vo svojom umení. Tvorca chce byť schopný vyjadriť svoje najvnútornejšie ja. Keď tvoríme bez námahy, je ľahké zabudnúť na čas a priestor. Stávame sa viac prítomnými v tu a teraz a začíname sa vyjadrovať. Začala sa cesta k nájdeniu vlastného kreatívneho vyjadrenia. Ide skôr o otvorenie kreatívneho „videnia“, ako o trénovanie schopností ruky. Za všetkými obmedzeniami na vás čaká poznanie, krása a radosť.

 

SLOBODA PRI TVORBE

Metóda Vedic art nepropaguje žiadny špecifický maliarsky štýl, ale pomáha účastníkom kurzu nájsť svoj vlastný osobný výraz. Vedic Art znamená slobodu. Vy si vyberiete, či chcete pracovať na navrhovanom cvičení a ako. Sledujete kurz úplne vlastným tempom. Nejde o výsledok, ale o váš postup a skúsenosti.

Počas kurzu vás lektor nebude hodnotiť ani klásť na vás žiadne požiadavky. Môžete sa rozvíjať vlastným tempom a nájsť si vlastný spôsob, ako sa spojiť s tvorivým procesom. Môžeme prísť na kurz bez toho, aby sme predtým držali štetec. A zistíte, že sa skutočne viete prejaviť a tvoriť!

 

VEDIC ART JE PRE KAŽDÉHO. Nepotrebujete žiadne skúsenosti