VITAJTE NA OFICIÁLNEJ STRÁNKE SLOVENSKO

Jedinečná metóda dostupná už aj u nás!

OBJAVTE SVET VEDIC ART – OBJAVTE SEBA SAMÉHO!

Premýšľali ste niekedy o svojej skutočnej podstate, o svojom skutočnom JA?

Cítili ste niekedy, že sú vo vás neobjavené talenty a potenciál?

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, akú úlohu môže hrať umenie v našich životoch?

 

Moderný svet sa ponáhľa vpred, je plný technológií a snahy dosiahnuť úspech. V tomto chaose často strácame kontakt so svojím vnútrom a život sa stáva povrchným a nezmyselným. Tu prichádza na rad Vedic Art.

Vedic Art, je metóda, ktorá nás pozýva na cestu sebaobjavovania prostredníctvom maľby. Je to zároveň aj cesta duchovného rozvoja, ktorá vedie k plnšiemu poznaniu svojej individuality a objaveniu vnútornej múdrosti.

Vedic Art nás povzbudzuje, aby sme sa ponorili do tvorivého procesu bez zábran alebo posudzovania. Pri maľovaní zisťujeme, že naša intuícia a vnútorná múdrosť nás vedú na každom kroku. Už nemusíme opakovať to, čo už existuje, ale namiesto toho môžeme vytvoriť niečo úplne nové a autentické. Poskytuje nám priestor a slobodu prejaviť sa, objaviť svoje emócie a spoznať našu pravú podstatu.

Maľovaním podľa metódy Vedic Art objavujeme svoju autentickú povahu. Maľovanie sa stáva spôsobom, ako sa na seba pozerať s obdivom a láskou. Každý obraz vytvorený na plátne je vyjadrením našej individuality a tvorivého procesu, ktorý prežívame.

Pozývam vás, aby ste objavili Vedic Art a vydali sa na cestu sebaobjavovania prostredníctvom maľby. Je to mimoriadna metóda, ktorá otvára dvere vnútornej múdrosti a pozýva vás vytvárať autentickú krásu na plátne a vo vašich životoch.

ČO PRINÁŠA VEDIC ART

Vedic Art nie je obyčajný kurz maľovania. Je to ako keby vám niekto dal mapu pokladu, no namiesto truhlice plnej zlata, tam nájdete niečo oveľa cennejšie – seba.

Otvorenie sa intuícii a kreativite

Umožňuje objaviť vnútornú tvorivú silu a vyjadriť sa autentickým a neobmedzeným spôsobom.

Prebudíte svoj potenciál a tvorcu svojho vysnívaného života.

Nájdete prístup k svojmu podvedomiu a intuícii.

Pochopenie seba samého

Pri maľovaní podľa princípov Vedic Art zvedomíte svoje priania, sny a túžby.

Je to proces objavovania vašej skutočnej podstaty a vášho vnútra.

Objavíte vašu pravú identitu a začnete sa vidieť v plnej kráse!

Harmónia a rovnováha

Pomáha nájsť harmóniu a rovnováhu v svojom živote prostredníctvom kreatívneho sebavyjadrenia.

Pomáha výjsť z kola kontroly, nedostatku porozumenia, stresu, chaosu okolo nás.

Budete vedieť, ktorým smerom sa vydať a začnete sa rozhodovať.

Osobný rozvoj

Je taktiež cestou osobného rozvoja a objavovania vašich skrytých talentov a možností.

Je to proces vnútornej premeny, ktorý vedie k pozitívnym zmenám vo vašom okolí a realite.

Vaše srdcia sa otvoria farbám, rytmu a kreativite, a zároveň začnete lepšie vidieť a osvetľovať svoje vlastné tiene.

Radosť a naplnenie

Vytváranie a vyjadrovanie sa prostredníctvom umenia maľby dáva radosť a pocit naplnenia

Po kurze nadobudnete opäť pocit, že žijete celé svoje JA a nájdete detskú radosť zo života a každodenný optimizmus.

FLOW – Byť tu a teraz

Úplne sa ponoríte do toho, čo robíte – moment, kedy zabúdame na vonkajší svet, na čas, na svoje starosti. Zameriavate sa výlučne na tvorivý proces, na každý ťah štetcom, na každú farbu, ktorá sa objaví na plátne.

Vedic Art vám nielen pomáha dosiahnuť stav plynutia pri maľovaní, ale učí vás, ako byť v tomto stave v každom okamihu vášho života.

Mám záujem absolvovať kurz Vedic Art

KORENE VEDIC ART

Vedic Art ® založil švédsky umelec Curt Källman (1938-2010). Semienko bolo zasiate pred mnohými rokmi, keď Curt začal svoju vnútornú cestu za hľadaním nenáročného a slobodného spôsobu vyjadrenia sa na plátne.
Dôležitou súčasťou metódy je „17 védskych princípov umenia a života“. Curt sa názvy princípov naučil v roku 1974 renomovaným indickým učiteľom meditácie Maharishi Mahesh Yogi. Curt rozvinul obsah a pedagogický prístup metódy Vedic Art v 70. – 80. rokoch 20. storočia.
Metódu Vedic Art založil v roku 1988 Curt Källman vo Švédsku. Slovo ``Vedic`` pochádza z indického sanskrtského slova ``Veda``, čo znamená poznanie alebo múdrosť. Základným názorom Vedic Art je, že všetci máme v sebe veľkú tvorivú silu a vedomosti už od narodenia. Maľba je dôležitým nástrojom na rozvinutie týchto vnútorných zdrojov, aby sa dali konkrétne použiť v živote a v umení.
Curt veril, že skutočné umenie je to, čo vychádza zo srdca, ktoré je vyjadrením našich pocitov, myšlienok a emócií. Vďaka nemu sa Vedic Art stalo nástrojom dostupným pre každého. Na to, aby ste začali maľovať, nie je potrebné mať talent ani skúsenosti. Stačí len chcieť a dovoliť si byť sám sebou.

OBJAVENIE PRAVDY O SEBE

Maľovanie podľa princípov Vedic Art ponúka nástroje na objavenie vlastnej skutočnej podstaty a vyjadrenie sa autentickým a neobmedzeným spôsobom. Prostredníctvom tohto procesu sa učíte komunikovať sami so sebou a so svojím vyšším JA.
Je to ako otváranie dverí do neprebádaných oblastí vašej duše, k hlbokému pochopeniu seba a svojich túžob. Ide o objavovanie síl, ktoré driemu vo vašej kreativite, všímavosti a predstavivosti.
Objavujíte svoju autentickú povahu. Maľovanie sa stáva spôsobom, ako sa na seba pozerať s obdivom a láskou. Každý obraz vytvorený na plátne je vyjadrením vlastnej individuality a tvorivého procesu, ktorý prežívate.
Proces sa bude diať sám. Nie je potreba zapájať svoju myseľ, práve naopak cieľom je svoju myseľ utíšiť. Myseľ je naším skvelým naradím do života, no treba si uvedomiť, že je doležité ho vedieť používať. Človek má rozhodovať kedy ho použije. A práve táto metóda pomože dosiahnuť do takýto stav.
Tento kurz, samozrejme metóda samotná, je úžasnou metódou na skontaktovanie sa so zdrojom kreativity, s možnosťami, silami, ktoré samy o sebe sú kreatívne bez potreby neustáleho premýšľania a prehodnocovania. Vstúpite do poľa dôvery, pokoja, vnútornej harmónie, bez potreby neustalej kontroly.

KURZ VEDIC ART

Zakladateľ Vedic Art Curt Källman bol nielen vynikajúcim umelcom, ale predovšetkým vizionárom s mimoriadnym poslaním. Jeho snom bolo sprístupniť umenie všetkým, bez ohľadu na skúsenosti či zručnosti. Preto vytvoril metódu, ktorá umožňuje každému objaviť v sebe umelca a prejaviť sa prostredníctvom maľby.
Vedic Art prináša nielen schopnosť vytvárať nádherné diela, ale umožňuje každému ponoriť sa do procesu objavovania, vývoja a sebaobjavovania. Táto metóda sa zameriava na to, čo je podstatné, na objavovanie významu a zmyslu v každom ťahu štetcom, v každej farbe, v každej forme. Nie je to naučiť sa maľovať, ale naučiť sa žiť naplno, otvorený všetkým možnostiam a výzvam.
Pozývam vás, aby ste sa so mnou vydali na cestu hlboko do seba, aby ste objavili svojho vnútorného umelca a stali sa tvorcom svojho života.
Všetci ste srdečne vítaní!